Zaujala mě tato slova ze závěru článku George Monbiota, který nesmlouvavě líčí souvislosti našeho konzumního světa:

"Uvědomělá spotřeba, decoupling, udržitelný růst: to všechno jsou iluze, které mají ospravedlnit ekonomický model, jež nás hrozí přivést do pohromy... Potřebujeme jiný systém, ukotvený nikoli v ekonomických abstrakcích, ale v hmotné realitě. Právě podle té musíme znovu začít poměřovat, jak se nám daří. Potřebujeme vybudovat takový svět, ve kterém růst nebude zapotřebí – svět dostatku a veřejného blahobytu."

celý článek z Deníku Referendum: Všechno musí pryč! Bezuzdná spotřeba ničí svět