Setkání Skupiny BUĎ SOBěstačný v Táboře

Ve středu 13. června 2018 od 17:00 hod v Coffe & Tee na Tržním náměstí 4

Setkání místních lidí různých zájmů, věků i vlnových délek, kteří mají dobrou vůli si navzájem pomáhat, sdílet zkušenosti a být tak dohromady soběšťastnější.

- krátké představení skupiny BuďSob a LETSu pro nově příchozí

- praktická ukázka, jak se LETS používá

- výměna vlastních výrobků a čehokoliv jiného, co přinesete