Franta Vávra nás reprezentoval na PechaKucha Night ve Volyni. Díky!

Záznam můžete shlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=ZX5t5h0OHTk&t=4s